Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym poprzez:

  • udzielanie porad prawnych

  • reprezentowanie Klientów w procesach sądowych oraz przed organami administracji publicznej,

  • sporządzanie pism procesowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz umów,

  • analizę i opiniowanie umów,

  • sporządzanie regulaminów, statutów itp.,

  • prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacji i konsultacji,

  • wszczynanie i prowadzenie wszelkich rodzajów egzekucji.

 

Klientom biznesowym oferujemy stałą współpracę.